ЕОС Матрикс – за по-висока ликвидност

Всяка една фирма, участваща на българския пазар, се бори за няколко основни неща – лоялни клиенти, разпознаваем бранд, голям обем продажби и клиенти, висока ликвидност и печалба. Когато обаче предлагат висококачествена стока или услуга, чиято себестойност е твърде висока, за да могат да си я позволят широк кръг от потребители, търговците прибягват до предоставяне на варианти за покупката ѝ на разсрочено плащане и т.н. И това е един от рисковете, които поемат търговците, тъй като един немалък процент от потребителите забавят или изобщо не погасяват задълженията си към своите кредитори (сочат данните от проучването „Навици на плащане в Европа“, проведено от EOS Group, данните от което бяха оповестени през септември от колекторска агенция ЕОС Матрикс – част от международната финансова група). Забавените или отписани плащания влошават ликвидността на компаниите, а това води до серия от негативни последици за бизнеса в страната.

На първо време компаниите започват да реализират по-ниска печалба, да изпитват проблеми с паричния поток и имат по-големи разходи за лихви. Следват отдръпването на инвестиции или участието в такива, а това води до съкращаване на работни места и замразяване на работните заплати. Много фирми повишават цените, за да компенсират ефекта от несъбраните вземания. Благодарение на всички изброени фактори, 26% от компаниите в България усещат заплаха за съществуването си.

Според проучването, почти половината от българския бинес – 44% от компаниите – намират решение на този проблем, като си партнират със специализирани агенции за управление на дългове. Най-голямата такава фирма в България е ЕОС Матрикс. Тя оперира на пазара от повече от 15 години и е част от немската финансова група EOS Group. Благодарение на това, фирмата прилага в страната успешните международни практики. Според данните от проучването, колекторските агенции възстановяват 11% от годишния оборот на българския бизнес. Тези средства фирмите използват по различен начин, като едни уреждат собствени задължения, други – разкриват нови работни места, за да повишат производителността си. Много компании влагат средствата в това да разширят пазарния си дял. Инвестицията в научно-изследователска и развойна дейност и на финансовите пазари са други варианти, при които компаниите могат да вложат възвърнатите средства.

Това обаче не е единствената полза от партньорските отношения с колекторска фирма ЕОС Матрикс. Възлагайки й управлението на вземанията, в компаниите се освобождава значителен вътрешен ресурс, който бива насочен към основната дейност на фирмите, а в същото време компаниите  са консултирани професионално за това как трябва да процедират при възникване на просрочени вземания. В същото време, добрите взаимоотношения с клиентите им са запазени, благодарение на професионалното отношение на служителите по събиране и управление на вземания в ЕОС Матрикс.